Tháng Chín


Tháng Chín đã về em có hay
Xao xuyến thu sang lá rụng đầy
Chạnh lòng nhung nhớ người bên ấy
Gởi chút hương tình ai ngất ngây

Dĩ vãng năm xưa từng phút giây
Kỷ niệm thân thương chẳng hao gầy
Bài ca lưu luyến còn vang dậy
Tiếng đàn ly biệt vẫn đâu đây

Em chắc bây giờ đã đổi thay  
Trường xưa lớp cũ vắng cô, thầy
Còn đâu bè bạn hay phá quấy
Sân trường phượng vĩ đứng buồn lây

Ngày mai tựu trường thiếu bóng ai  
Em ơi có nhớ những tháng ngày
Áo xanh mực tím tìm đâu thấy
Đất khách thương người cuối chân mây


Ðặng Xuân Khánh