Xin em cứ mãi là em gái


Xin em cứ mãi là em gái
Cho áo lụa vàng hong nắng thu
Cho  con đò chở chiều nắng ấm
Cho  bến hoàng hôn khỏi lạnh lùng.

Xin em cứ mãi là em gái
Để  dáng thân gầy chút thướt tha  
Để ta còn chút tình ngây dại
Để nắng chiều rơi bớt ngậm ngùi.

Xin em cứ mãi là em gái
Cho lá vàng thu rơi bước qua
Cho màu áo trắng vương trong nắng
Cho tóc huyền bay chút mặn mà.

Xin em cứ mãi là em gái
Để đời còn điểm chút hương hoa
Để ta còn đếm trời sao rụng
Để thấy hương yêu vẫn đậm đà


Phan Tưởng Niệm