LỜI BIẾT ƠN NGỌN LỬA


Biết ơn ngọn lửa dâng đời
Lửa tim nhân hậu lửa môi em hồng
Biết ơn ngọn lửa sắc không
Mỗi sát-na mỗi cầu vồng âm dương
Biết ơn ngọn lửa đất thiêng
Ấm thơm ngàn suối đỏ miền hoa yêu
Biết ơn ngọn lửa đò chiều
Dòng sông lấp lánh mái chèo gọi trăng
Biết ơn ngọn lửa hoa đăng
Níu ngàn sao xuống Hưong giang tự tình
Biết ơn ngọn lửa bình minh
Mỗi ngày hiến tặng dáng hình hoàng hôn
Biết ơn ngọn lửa sao Hôm
Cho sao Mai sáng cội nguồn nhân gian
Biết ơn ngọn lửa địa đàng
Mặt trời lên lửa hồi quang cung Hằng


Võ Quê