Qua Cầu Tìm Bóng Con Đò


  Về đây giữa phố thân quen
Đèn cao áp sáng ánh trăng lặng lờ
  Sông Hàn nước nhẹ vỗ bờ
Heo may gió biển hững hờ đèn câu
  Hà Thân chen chúc ghe tàu
Giăng giăng hàng quán chớp màu lắc đưa
  Nơi đây lối cũ bến xưa
Thương đò nhớ buổi sớm trưa đợi chờ
  Bên ni rộn rịp phố bờ
Bên tê áo trắng nón che nắng vàng
  Tóc mây đen mượt chấm ngang
Lung linh dáng nhỏ mạn thuyền sóng chao
  Mình quen khi trộm nhìn nhau
Nước xanh in bóng dạt dào tiếng yêu
  Vô tình nước khỏa nhịp chèo
Chúng mình chung bóng khắc bao nhiêu lời
  Quân hành chợt sớm vào đời
Ba lô súng thép sương rơi dãi dầu
  Đôi lần thư chậm chờ lâu
Vài lần lỡ phép lỡ câu thệ nguyền
  Đà thành giờ nối hai miền
Qua cầu lại nhớ con thuyền về đâu
  Người ơi , bến cũ sông sâu
Có người lữ khách trở sầu gọi tên


Lê Cẩm Thanh