Uống cà phê sáng một mình


Sáng nay,
thức dậy. Lặng thinh.
Cả nhà đi vắng
một mình buồn tênh.
Cà phê,
mỗi sáng không quên.
Ra ngoài hiên trước
nhìn lên trời . Buồn!
Bổng đâu,
đổ giọt mưa tuôn
Trời xanh cũng khóc
cũng buồn như tôi ?
Mấy hôm,
vợ vắng nhà rồi
Con đi học sớm,
tôi ngồi mình tôi.
Mình tôi,
hiên vắng buồn ơi !
Trong ly giọt đắng
rơi rơi ưu phiền.
Ngoài đời,
nhiều chuyện đảo điên
Trời trưa bóng đổ.
Tôi,  riêng xứ người !

Ga, April 2005


Song An Châu