ĐÓA HỒNG ĐỎ


Này đóa hồng Vu Lan
Lần đầu tiên con nhận
Để ghi lòng, Mẹ hiền
Của con còn tại thế

Tay run nhận đóa hồng
Hiểu được nghĩa Sắc Không
Hiểu được điều như huyễn
Vòng danh lợi nhọc công

Mẹ ơi con chưa về
Đoạn đưòng dài lê-thê
Đi, chưa hề trở lại
Cho ngọt tình mẹ quê

Bàn tay “vô thần đỏ”
Phá sạch những tâm linh
Nên con chẳng vẹn tình
Được ở gần báo hiếu

Nước mắt mẹ rơi nhiều
Con lau được bao nhiêu?
Vô bờ, tình của Mẹ
Nhỏ nhoi, lòng con yêu

21.8.2005


Ý Nga