ANH THƯ


Rào nhà em hoa vàng
Mỗi lần anh đi ngang
Vẫn thấy bướm vàng đậu
Sao không thấy bóng nàng?

Không biết em có còn,
Vẫn một lòng sắt son,
Yêu dân nghèo xơ-xác,
Tấm lòng dâng nước non?

Ta nhờ bạn tìm em
Những người bạn cũ mèm
Nhưng mới hoài ý-chí
Chẳng như ta, lấm lem

Em trở về ngục tù,
Ngay giữa toán quân thù,
Chiến-đấu trong lòng địch,
Em, ôi em anh thư!

Rồi em cũng được… về,
Yên nghỉ bên Mẹ Quê,
Hòa khí thiêng sông núi,
Giấy rách giữ được lề!

Hoa nhà em vẫn… vàng
Bướm vẫn còn… lang thang
Nhưng em thành huyền sử
Bằng cái chết vẻ-vang.

Đêm nay chưa phải rằm
Anh, tượng đá lặng câm
Ngắm ánh trăng vằng-vặc
Biết rằng em ghé thăm

Anh thư! Kìa anh thư!!!

28.7.2005


Ý Nga