BAN MÊ & EM


Tôi trở về đây tìm kỷ niệm...
Hành trang là nỗi nhớ riêng em!
Ban Mê chiều xuống hoàng hôn tím,
Nhớ mắt em buồn như cánh sim.

Tôi nhớ chiều xưa tôi với em,
Cùng nhau xuống phố đón mưa êm...
Tay ấm trong tay tình trong mắt...
Tôi ngỡ muôn đời tôi có em!

Về lại ban Đôn thăm chốn xưa......
Cầu treo lắc lẻo, nhớ sao vừa!
Một lần em đến chân trần bước...
Để lại dấu đời... in dáng xưa.

Mượn ánh sáng Trăng, tìm bóng em...
Theo gió tôi tìm hương tóc em...
Nương tiếp đồi nương tôi chỉ thấy !
Hoa cà phê rụng trắng màn đêm...


Nắng Vàng