CD Về Không Điểm Hẹn -12 Tình Ca Miên Du Đà Lạt

 

mp3    

 

Xin Trân Trọng Giới Thiệu
đến các bạn yêu thơ nhạc Việt tại hải ngoại
CD Về Không Điểm Hẹn -12 Tình Ca của Miên Du Đà Lạt
Mới phát hành
Mọi chi tiết xin liên lạc
Miên Du Đalạt
Tel. 714-230-9632
haingoaithica04@yahoo.com

http://honque.com/miendu

http://trinhnu.net/miendu