logoden.jpg (11971 bytes)
  
  

coverHQ8.jpg

  

Đêm qua về lại quê nhà
Trời non nước cũ
lòng ta
           bến người
          - sv