Những Tình Khúc Phổ Thơ Du Tử Lê
do chính tác giả tuyển chọn
 

 

Hòa âm: Gia Bảo, Duy Cường, Hoàng Công Luận, Trầm Tử Thiêng
Studio: John Tomlinson, Duy Cường, Tùng Giang, Gia Bảo, Long cd
 
H.T. Production
12751 Lucille Ave
Garden Grove, CA 2841
USA

 

Dòng Suối Trăm Năm
nhạc Trần Duy Đức
Thùy Dương trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Hãy Bảo Tôi
nhạc Nguyên Bích
Tuấn Ngọc trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Về Từ Vô Vọng
nhạc Hoàng Song Nhi
Mai Khanh trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Em Ngủ Trong Một Mùa Đông
nhạc Đăng Khánh
Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết Đời
nhạc Trần Duy Đức
Lê Uyên trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Khi Bắt Đầu Của Những Năm Ba Mươi
nhạc Trần Duy Đức
Lệ Thu trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Khúc Thụy Du
nhạc Anh Bằng
Huân Ngữ trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Trên Ngọn Tình Sầu
nhạc Từ Công Phụng
Thùy Dương trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Lệ Buồn Nhớ Mi
nhạc Đăng Khánh
Tuấn Ngọc trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Khi Cuộc Tình Đã Chết
nhạc Phạm Đình Chương
Lệ Thu trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

K Khúc Của Lê
nhạc Đăng Khánh
Tuấn Ngọc trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

 

Mời xem Video Giữ Đời Cho Nhau - Du Tử Lê

dutule.jpg (18464 bytes)