Phỏng Vấn
Nhạc Sĩ Ngô Thụy Miên và Phạm Duy Quang
 
Mai Vy Thực Hiện
 
 
Mời xem video

pvNgoThuyMien_MaiVy.jpg (9024 bytes)

 

 

 

Mời xem video

Tình Ca Ngô Thụy Miên
Qua Bốn Thập Niên
1960-1990
 
01_NhacMoDau.jpg (6097 bytes)