TrungKhoiSongVo2.jpg (54243 bytes)

 

tác giả: Cát Biển, với lời giới thiệu của các nhà thơ: Trần Trung Đạo, Mường Giang và Giáng Hạ. Phát hành tháng 7 năm 2002. In trên giấy quí đẹp . Trình bày mới lạ, hấp dẫn. Gần 70 bài thơ chọn lọc và các đoản văn . Ấn Phí: $ 10 US (Ngoài Hoa Kỳ cộng thêm cước phí)

Trùng Khơi Sóng Vỗ: một tác phẩm dấu yêu mà tác giả muốn trao gửi từ những ấp ủ, rung cảm và ước mơ của giòng máu Việt.
Trùng Khơi Sóng Vỗ: một món quà trang nhã để tặng nhau .

 

Địa chỉ liên lạc:
Sang Nguyễn
11570 Maynard Ave.
Tustin CA 92782
USA
Email: sn68pbc@yahoo.com

 

giới thiệu:


1. Trần Trung Ðạo giới thiệu thơ Cát Biển
2. cảm nghĩ của nhà thơ Mường Giang